Ett frågeformulär där vi försöker hjälpa ett företags ägare eller chef att identifiera företagens behov och vad som krävs för verksamheten att vara framgångsrik. Efter inhämtning av dessa uppgifter kan man sedan analysera information i ett enkätverktyg alternativt ladda ner alla uppgifter ifrån enkätverktyget och skapa egna slutsatser. Sådana lösningar innefattar systemutveckling, organisatoriska förändringar, policyutveckling, processförbättring och strategisk planering bla. Denna enkät syftar också till att fastställa detaljer om de affärsmässiga kraven verksamheten står inför och karlägga dessa.

Enkätinnehåll, exempel

Företagets Namn ___________________________________

Fysisk adress _______________________________

 1. Hur ser du på din omsättning detta året jämfört med förra räkneskapsåret?[  ] Samma[  ] Mycket bättre[  ] Mycket sämre
 2. Varför tycker du så?
  ___________________________________________
 3. Finns det en ökad konkurrens inom din bransch jämfört med föregående år?[  ] Ja
  För att _____________________________________________[  ] Nej
 4. Har din reaktion på konkurrensen gynnat ditt företag?[  ] Ja
  För att _____________________________________________[  ] Nej
 5. Använder sig företaget av kostnadsbesparande åtgärder på ett effektivt sätt utan att kompromissa med kvaliteten på sina produkter eller tjänster?[  ] Ja[  ] Nej
  För att _____________________________________________
 6. Upplever du att dina medarbetare är motiverade?[  ] Ja[  ] Nej
 7. Använder verksamheten sig av alla tänkbara metoder för att slå ut konkurrensen i branschen?[  ] Ja[  ] Nej
  Vi skulle kunna ________________________________________________________
 8. Känner ni att ni skulle behöva ha hjälp med marknadsföringen av era produkter eller tjänster?[  ] Ja[  ] Nej, vi har inte råd.[  ] Nej, vi gör redan allt tänkbart och det fungerar.[  ] Nej, vi gör redan allt tänkbart med det fungerar inte.