Detta är ett exempel på webbenkät för att få feedback ifrån sina webbplatsbesökare. Genom att använda så kallade pop-up eller cssfönster kan man visa upp denna webbplatsundersökning. Innehållet är strukturerat så att du som webbplatsägare kan få ut inte bara information om användarvänligheten utan även runt ert varumärke och hur er eventuella omstrukturering av er hemsida påverkar kunder / prospekt som besöker den.

Webbenkät exempel

1. Hur ofta besöker du webbplatsen?
[  ] En gång om dagen
[  ] Mer än en gång om dagen
[  ] En gång i veckan
[  ] Mer än en gång i veckan
[  ] Övriga (ange): ____________

2. Tycker du oftast den information som du vill ha på den här webbplatsen?

[  ] Alltid
[  ] Ofta
[  ] Ibland
[  ] Sällan
[  ] Aldrig

3. Vilken typ information letar du efter på denna webbplats?

[  ] Prisuppgifter[  ] Företagsinformation[  ] Kontaktuppgifter[  ] Annat, nämligen: __________________

4. Hur skulle du vilja att webbplatsen kunde bli bättre?

[  ] Mer användarvänlig
[  ] Bättre navigering
[  ] Mer information
[  ] Snabbare laddning
[  ] Snyggare design

5. Lista alla svårigheter (om något) som du har mött när du surfar på webbplatsen? _____________________________________

6. Skulle du rekommendera denna webbplats till någon av dina vänner eller släktingar? __________________________

7. Behöver du bläddra annan webbplats för att hitta den information du söker på webbplatsen? _______________________

8. Innan du kom till webbplatsen idag och nu när du har varit på vår hemsida, har din uppfattning ändras om oss?

[  ] Ja, till det bättre
[  ] Ja, till det sämre
[  ] Nej, oförändrat